LIDER PROJEKTU
Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1
Reguły
05-816 Michałowice
Sandgerdi Elementary School
Skolastreti
245 Sandgerdi