logo-EOG1W dniu 20.10.2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie. ul. Szkolna 39 odbędzie się akcja edukacyjna „Sesja ekologiczna”.

Podstawowym celem tej akcji edukacyjnej jest utrwalenie i prezentacja wiedzy uczniów nabytej w czasie realizowania projektu, z udziałem przedstawicieli wszystkich szkół biorących w projekcie.

 

 

W ramach Sesji Ekologicznej „Działaj dla klimatu” zaplanowano następujące działania miedzyszkolne:

1. Konkurs na prezentację multimedialną
Prezentacje będą, poświęcone wybranym tematom dotyczącym zmianom klimatycznym spowodowanym przez człowieka i działaniom, które człowiek może podjąć, by je ograniczyć.

2. Konkurs wiedzy
Zakres tematyczny obejmuje materiał przedstawiony w prezentacjach multimedialnych zaprezentowanych wcześniej przez przedstawicieli szkół biorących udział w konkursie na prezentację multimedialną.

3. Konkurs na piosenkę
Przedstawiciele szkół wykonują piosenki poświęcone działaniom pro klimatycznym.

4. Konkurs plastyczny
Konkurs odbywa się przed sesją i jest dwuetapowy. W czasie sesji oceniane są prace i zostaną przyznane nagrody.

5. Pokaz mody ekologicznej
Każda szkoła prezentuje modę poświęconą wybranym działaniom pro klimatycznym. Pokaz odbędzie się na zakończenie sesji.

Regulaminu konkursów znajdują się na stronie www.kilmat.brwino.pl

 

20231020 - Sesja ekologiczna