logo-eogW dniu 19.09.2023 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie odbyła się  Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”.

Projekt angażuje uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy Brwinów i Michałowice w proklimatyczne akcje edukacyjne, których podstawowym zadaniem jest zrozumienie jak człowiek wpływa na zmiany klimatyczne oraz co należy zrobić, aby chronić środowisko.

Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka oraz zastępca burmistrza gminy Brwinów Jerzy Wysocki otworzyli konferencję podkreślając jak bardzo ważny jest to projekt dla obu gmin. W ramach projektu przeprowadzono szereg akcji związanych z edukacją w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, racjonalnego gospodarowania i ochrony wód, czy zasad segregacji  i recyklingu odpadów. W każdej szkole powstały ekologiczne place zabaw i ogrody dydaktyczne, które w przyszłych latach będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Dzięki realizacji projektu w szkołach powstały również stacje meteorologiczne, które są wykorzystywane do nauki o zmieniających się warunkach klimatycznych. Realizacja projektu jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu szkolnych koordynatorów, którzy nie tylko przygotowują i realizują akcje edukacyjne, ale również prowadzą zajęcia szkolne i angażują całą społeczność szkolną w działania dla klimatu.

Poniżej zamieszczone zostały prezentacje przedstawione przez kierownika projektu oraz szkolnych koordynatorów.

DSC1886
DSC1893
DSC1885
DSC1881
DSC1874
DSC1869
DSC1865
DSC1864
DSC1835
DSC1851