logo-EOG1„Segregacja jest essa” czy „Świadomość ekologiczna” to tytuły filmów nakręconych przez uczniów liceów ogólnokształcących w Brwinowie i Komorowie podczas akcji edukacyjnej „Wiem, jak segregować” w ramach projektu „Działaj dla klimatu”.


Konkurs na film polegał na przygotowaniu krótkiego filmu (3-5 minutowego) na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z segregacji. Uczestnicy mogli zaproponować własny temat związany z segregacją i zagospodarowaniem odpadów, recyklingu lub wybrać jedną z propozycji m.in. „Ekosztuczki w ogrodzie – kompostujesz zyskujesz”. Konkurs był adresowany do uczniów i uczennic liceów w Brwinowie i Komorowie, a także do ich rówieśników (uczniowie klas 9-10) ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii.
Projekt „Działaj dla klimatu” jest realizowany w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie. Uczniowie tych placówek mogą brać udział m.in. w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi. W ubiegłym roku została zrealizowana akcja „Mój ślad węglowy”, zachęcająca do podejmowania aktywności redukujących poziom emisji dwutlenku węgla. Celem akcji „Wiem, jak segregować” jest uświadomienie konsekwencji nadmiernej produkcji odpadów.
Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością, a także oryginalnością – w jednym z filmów można posłuchać nawet piosenki napisanej specjalnie na konkurs.

Laureaci konkursu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
I miejsce – Kamila Paszka film „Świadomość ekologiczna”
II miejsce – Lena Bortnowska film „Kompostujesz – zyskujesz”
III miejsce – Oliwia Kaczmarczyk film „Segregacja śmieci”
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
I miejsce – Jan Kownacki film „Segregacja jest essa”
II miejsce – Agata Dadej film „Segregujesz – zyskujesz”
III miejsce – Weronika Salwa film „Jak przedłużyć życie odpadom”

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Link do serwisu YouTube z filmami: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZY4EPcA5AZKSqiqmBMrph6fRkWxu3GEo