DSC0665O znaczeniu wody w przyrodzie i życiu człowieka dyskutowali uczestnicy szkolenia, które odbyło się 11 maja 2022 r. w Nowej Wsi w ramach projektu „Działaj dla klimatu”.

Woda to jeden z najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi, który jest niezbędny do życia. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych prawie 1/3 populacji ludzi na świecie odczuwa niedobór wody pitnej lub wcale nie ma do niej dostępu. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu dowiedzieli się m.in. jakie są zasoby wody w Polsce i na świecie, a także poznali znaczenie wody dla funkcjonowania ekosystemów oraz jej rolę w kulturze. Zasoby wody w Polsce są relatywnie małe, Polska znajduje się na 24 miejscu w Unii Europejskiej pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca. Nauczyciele okazję wziąć udział w doświadczeniu z użyciem wody obrazującym postępujące zmiany klimatyczne.
Uczestnicy szkolenia poznali też definicję stresu wodnego, czyli stosunku całkowitego poboru wody słodkiej do całkowitych dostępnych zasobów wody słodkiej. Za bezpieczną granicę stresu wodnego przyjmuje się, gdy pobór wody jest mniejszy niż 25% jej zasobów. Zmiany klimatyczne powodują, że stres wodny będzie dotykał coraz większej liczby ludzi. To wskazuje, jak ważne jest jej oszczędzanie nawet podczas codziennych czynności – m.in. branie prysznica zamiast kąpieli czy zakręcanie kranu podczas mycia zębów.


Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli nauczycielom na uświadomienie uczniom, jak ważne jest dbanie o klimat i że oni sami mają na niego wpływ. Będzie ona również przydatna w trakcie działań edukacyjnych w ramach projektu – zajęć terenowych i praktycznych, warsztatów czy przygotowywania nowych projektów.


Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.

DSC0567
DSC0582
DSC0665
DSC0674
DSC0662
DSC0647