Fot-Magdalena-Jankowska---ZSO-KomorowKonkurs dla uczniów szkół podstawowych „Mój ślad węglowy” będący częścią projektu „Działaj dla klimatu” został już rozstrzygnięty.

Konkurs w ramach akcji edukacyjnej „Mój ślad węglowy” promował świadome wybory konsumenckie i zachęcał do podejmowania aktywności społecznej na rzecz redukcji emisji głównie dwutlenku węgla. W ramach konkursu uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne zawierające m.in. analizę codziennych działań całej rodziny odpowiadających za emisję gazów cieplarnianych – ogrzewanie mieszkania, jazda samochodem, domowe zużycie prądu itp.


Uczennice i uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym są gminy Brwinów lub Michałowice, nadesłali na konkurs łącznie 55 prac. Przy ich ocenie były brane pod uwagę m.in. zgodność pracy z tematem, wartość merytoryczna, a także pomysłowość w przedstawieniu tematyki konkursu. Komisje konkursowe w każdej ze szkół zwracały również uwagę na spójny przekaz, estetykę, oryginalność i szatę graficzną, osobiste podejście do tematu, a także zindywidualizowaną formę – własne zdjęcia, rymowane hasła i ścieżkę dźwiękową.


Autorzy trzech najlepszych prac z każdej ze szkół biorących udział w akcji zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami. Do zdobycia były plecaki solarne i powerbanki solarne, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Nagrodzeni zostali:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
I miejsce – Antonina Juszczak klasa 7c
II miejsce – Matylda Dorczuk klasa 7e
III miejsce – Paweł Szczygielski klasa 8c

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie
I miejsce – Miłosz Świetlik klasa 8b
II miejsce – Michał Zduński klasa 8a
III miejsce – Lena Karkowska klasa 7d

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie
I miejsce – Jakub Bazga klasa 7a
II miejsce – Zofia Klessa klasa 8b
III miejsce – Michał Harko klasa 8a

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach
I miejsce – Gabriela Solska klasa 7c
II miejsce – Szymon Piotrkowicz klasa 7a
III miejsce – Amelia Kołodziej klasa 7d

Szkoła Podstawowa w Michałowicach
I miejsce – Wiktoria Wójcik klasa 8b
II miejsce – Maja Zawacka klasa 7b
III miejsce – Zofia Łuczyńska klasa 7b

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
I miejsce – Mateusz Zapaśnik klasa 7c
II miejsce – Helena Sadowska klasa 7a
III miejsce – Maciej Małecki klasa 8d

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi
I miejsce – Magdalena Sołdek klasa 8d
II miejsce – Daria Jastrzębska klasa 7d
III miejsce – Klaudia Bachorek klasa 8d


Konkurs został organizowany w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii.

Osoby zaangażowane w realizację projektu gratulują zwycięzcom, a także dziękują wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie oraz zachęcają do udziału w kolejnych.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.

Fot-Magdalena-Jankowska---ZSO-Komorow
Fot-Edyta-GrzeWodziskaSP-Michaowice
Fot-Anna-MajtykaZSP-Otrbusy


Zwycięskie prace:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie