logo-eogTrwa akcja edukacyjna „Wiem, jak segregować”. W konkursach mogą wziąć udział uczniowie ze szkół z terenu gminy Brwinów i Michałowice realizujących projekt „Działaj dla klimatu”, a także szkoła w Islandii. Zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada br.


W ramach projektu „Działaj dla klimatu” realizowanego w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie uczniowie tych szkół mogą wziąć udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi. Jedną z nich jest akcja „Wiem, jak segregować” z konkursami m.in. na plakat i film. Jej celem jest na celu uświadomienie konsekwencji nadmiernej produkcji śmieci.
Konkurs na film polega na przygotowaniu krótkiego (3-5 minutowego) filmu na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z segregacji. Uczestnicy mogą zaproponować temat własny koniecznie dotyczący tematyki konkursu – segregacji i zagospodarowania odpadów, recyklingu lub wybrać jedną z propozycji m.in. „Ekosztuczki w ogrodzie – kompostujesz zyskujesz”.


Uczestnikami konkursu na film mogą być wyłącznie uczniowie i uczennice liceów w Brwinowie i Komorowie, a także ich rówieśnicy (uczniowie klas 9-10) ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Aby wziąć udział w konkursie, do 30 listopada br. należy dostarczyć wypełnione dokumenty, a do 30 grudnia br. – pracę konkursową (film).

Z kolei konkurs na plakat jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych biorących udział w projekcie oraz ich rówieśników ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Zainteresowani udziałem mają za zadanie wykonanie plakatu na temat segregowania odpadów, który będzie zawierał czytelne informacje na temat poszczególnych frakcji odpadów. Aby wziąć udział w konkursie, do 30 listopada br. należy dostarczyć wypełnione dokumenty, a do 16 grudnia br. – gotowe dzieło.

Każdy uczestnik konkursu na film i plakat może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę m.in. zgodność pracy z tematem, wartość merytoryczna, a także oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematyki konkursu. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 31 stycznia 2023 r., a najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi upominkami.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

„Wiem, jak segregować” – konkursy na film oraz plakat o segregacji odpadów - PLIKI

pdf

Eog plakaty wrzesień_druk

Size: 311.27 KB
Hits : 95
Date added: 2022-10-20
jpg

Eog plakaty_film_plakat

Size: 2.24 MB
Hits : 190
Date added: 2022-10-21
pdf

REGULAMIN_EKO_FILM_wiem jak segregowac

Size: 411.36 KB
Hits : 88
Date added: 2022-10-31
pdf

REGULAMIN_EKO_PLAKAT_wiem jak segregowac

Size: 412.48 KB
Hits : 167
Date added: 2022-10-31