Działamy dla klimatu

Od stycznia 2022 r. gmina Brwinów wspólnie z gminą Michałowice realizują projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”

Gmina Brwinów jest liderem projektu, który koordynuje działania prowadzone przez szkoły na terenie obu gmin. Projekt będzie realizowany w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie. Zagranicznym partnerem jest Szkoła Podstawowa z Sandgerdi (Islandia), z którą kilka lat temu nawiązała współpracę Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie.


W ramach projektu w szkołach są realizowane podnoszące świadomość ekologiczną działania edukacyjne, warsztaty i wyjazdy. Uczniowie wezmą udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi – segregacją śmieci, śladem węglowym, wodą i transportem rowerwowym. W związku z nimi uczestnicy wezmą udział w licznych konkursach – plastycznym, wiedzy, teatralnym czy konkursie na prezentację multimedialną i na film o segregacji odpadów. Materiały, które powstaną podczas akcji edukacyjnych m.in. prace plastyczne, plakaty i komiksy, będą udostępniane mieszkańcom na stronach internetowych gmin, w biuletynach czy na tablicach informacyjnych. Ma to zachęcić mieszkańców do dbałości o klimat i do ekologicznego trybu życia.


Projekt nie skupia się tylko na edukacji, lecz także obejmuje działania inwestycyjne na terenie zaangażowanych szkół. Hotele dla owadów, poidełka dla ptaków i kamerki do podglądania życia zwierząt to tylko niektóre urządzenia ułatwiające bliższe spotkania z otaczającym światem, które będzie można zobaczyć na terenie szkół. Zostaną też ustawione ławki solarne, powstaną ogródki dydaktyczne, deszczowe i meteorologiczne oraz zegar słoneczny. Dzięki partnerstwu ze szkołą w Sangerdi będzie można przeprowadzać badania porównawcze online nad rozwojem roślin i wpływem warunków klimatycznych na codzienne życie na Islandii i w Polsce.


Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.